Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ansök till studier med start höstterminen 2020

Forskarskolan riktar sig till anställda lärare och förskollärare i hela landet. En licentiatexamen öppnar upp för flera karriärvägar för bild- och slöjdlärare.

Forskarskolan har just nu tre ansökningsomgångar öppna:

1. Sök fullt finansierad utbildning. Du blir antagen till utbildningen och får samtidigt en anställning som doktorand vid Konstfack eller Göteborgs universitet, med doktorandlön. Läs mer och ansök på Göteborgs universitets sida för lediga tjänster. Sista dag att ansöka är den 16 april.

2. Sök endast utbildningsplats. Du blir antagen till utbildningen men får ingen doktorandlön. För dig som har finansiering från ett annat lärosäte, arbetsgivare eller motsvarande. Läs mer och ansök enligt nedan. Läs mer och ansök på Göteborgs universitets sida för lediga tjänster. Sista dag att ansöka är den 16 april.

3. Sök utbildningsplats som samverkansdoktorand. Du blir antagen till utbildningen men får ingen doktorandlön. De här utbildningsplatserna riktar sig framför allt till lärare och förskollärare som har anställning hos skolhuvudman. Lärare/förskollärare som blir antagen till forskarskolan behåller sin anställning under studietiden. Läs mer och ansök enligt nedan senast den 31 maj.

Sök en plats som samverkansdoktorand

Ansökan öppnar: 15 januari 2020
Ansökningsperioden är förlängd och sista dag att ansöka är den: 31 maj 2020

ANSÖKAN SKICKAS TILL: fobosansok@hdk.gu.se

Finansiering

Som samverkansdoktorand är du antagen till en utbildning vid forskarskolan men du är finansierad av en skolhuvudman eller motsvarande.

De här utbildningsplatserna riktar sig framför allt till lärare och förskollärare som har anställning hos skolhuvudman. Lärare/förskollärare som blir antagen till forskarskolan behåller sin anställning under studietiden.

Finansiering kan skötas av exempelvis skolhuvudman, organisation eller stiftelse eller motsvarande. Det innebär att du skall ha finansierad lön motsvarande 50 % under din forskningstid.

Enligt Högskoleförordningen får högskolan anta sökande till utbildning på forskarnivå som anställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering.

Såhär ansöker du till samverkansdoktorand

I din ansökan ska du bifoga dokumenten som är listade nedan (i Pdf-format). Numrera dokumenten (ex 1 Abstrakt, 2 Personligt brev) och ange tydligt ditt eget namn i sidhuvudet i varje dokument.

 1. Abstract. En sammanfattning på ca 150 ord om den planerade forskningen, som författas på engelska.
   
 2. Personligt brev. Beskriv på max en A4-sida (i Times New Roman 12p) varför du vill bedriva forskarstudier inom forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik.
   
 3. Forskningsplan. Beskriv det forskningsprojekt du vill bedriva i relation till forskarskolans områden och de allmänna studieplanerna (max 5 A4, inklusive referenslista, i Times New Roman 12p). Denna forskningsplan ska innehålla forskningens bakgrund, syfte och frågeställning, planerade tillvägagångssätt och metoder, tidsplan och eventuella samarbetspartners. Forskningsplanen ska också visa hur forskningen förhåller sig till ämnena bildpedagogik och/eller slöjdpedagogik.
   
 4. Vetenskapligt arbete (examensarbete från lärarutbildningen, annan utbildning på avancerad nivå eller vetenskaplig artikel). Högst två arbeten får skickas in.
   
 5. Intyg som styrker den sökandes finansiering av forskarutbildningen. Enligt högskoleförordningen är det ett absolut krav att studietiden är finansierad.
   
 6. Intyg från arbetsgivare som styrker anställning.
   
 7. CV samt vidimerade kopior på betygsutdrag, arbetsintyg etc. Det skall tydligt framstå vilka kurser som är på avancerad nivå.
   
 8. Referenspersoner. Namn och kontaktuppgifter till två referenser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningens 7 kapitel § 39, den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet:

För särskild behörighet krävs:

 • lärarexamen, varav kurser motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. Behörighetsgivande utbildning ska innehålla ett examensarbete på 15 högskolepoäng eller motsvarande självständigt arbete på avancerad nivå.
 • minst 90 högskolepoäng inom det estetiska kunskapsområdet.


Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Hänsyn kan också tas till adekvata yrkeserfarenheter.

Behörigheten skall vara uppfylld senast sista ansökningsdagen.

Skicka in ansökan

ANSÖKAN SKICKAS TILL: fobosansok@hdk.gu.se

Intervjuer med sökande

Intervjuer med de sökande som går vidare i ansökningsprocessen hålls under våren 2020.

Urval och antagning - samverkansdoktorand

Beslut om antagning av studerande till utbildningen på forskarnivå fattas av prefekt efter beredning i forskningsråd eller liknande organ vid respektive institution och lärosäte.

Antagna sökanden meddelas under maj 2020.

Urval bland sökande sker på grundval av inkomna ansökningshandlingar och intervjuer med de sökande som bedöms i första hand kunna komma ifråga för antagning. Urvalet bland behöriga sökanden görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid prövning av denna förmåga tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Det i ansökan beskrivna forskningsprojektets genomförbarhet samt relevans och angelägenhetsgrad i förhållande till det bildpedagogiska och/eller slöjdpedagogiska forskningsområdet.
 • Förmåga till självständighet och kritiskt tänkande inom ämnesområdet.

Studieort styrs av sökandes inriktning

Antagna till forskarskolan kommer att placeras vid det lärosäte som bäst motsvarar sökandes inriktning på forskningsansökan.

Kontakt

Vid frågor om antagningen, skicka en e-post till foboskontakt@hdk.gu.se

 

Sidansvarig: Carina Krantz|Sidan uppdaterades: 2020-03-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?